Fotografia średnioformatowa dla każdego!

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Świt” w Miłocicach koło Krakowa odbył się warsztat fotografii średnioformatowej. Wzięli w nim udział niepełnosprawni wraz ze swoimi opiekunami. Do dyspozycji mieli aparat średnioformatowy Mamiya C220..
..instruktorów oraz 2 negatywy, na których mogli wykonać łącznie 24 zdjęcia. Tematem zajęć były portrety kolegów bądź koleżanek z ośrodka. Dzięki warsztatom podopieczni DPS poznali tradycyjne formy fotografii oraz przełamali swoje bariery w autoprezentacji. Uczestnicy byli zaskoczeni efektami.