CSR – raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej

Ograniczenie zużycia wody przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odprowadzanych ścieków to tylko jeden z licznych przykładów na to jak Kompania Piwowarska rozumie zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu. Najnowsze dane z ostatnich 12 miesięcy działalności firmy zostały pokazane w opublikowanym raporcie oraz przedstawione podczas konferencji w której udział wzieli przedstawiciele firmy. Na tą uroczystość został zaproszony POLtwór, dzięki czemu mogłyśmy przekazać szerszej publiczności nasze podejście do recyklingu i ekologii oraz wymienić z dużą firmą spostrzeżenia w temacie zrównoważonego rozwoju. Uczestnikom konferencji wygłosiłyśmy 15 minutową prelekcję na temat ideologii naszego projektu, pokazałyśmy wystawę artrecyklingu oraz zaproponowałyśmy warsztaty z odpadów administracyjno – produkcyjnych firmy (portwele z banerów, torby z folii bąbelkowej oraz kolczyki z kapsli). Wszystkie nasze działania podczas konferencji spotkały się z dużym zainteresowaniem i skierowały do nas lawinę pytań dotyczących naszego doświadczenia z ekologią. Nie byliśmy jedynymi gośćmi tej konferencji. Oprócz nas zaproszono dobrze zapowiadający się warszawski zespół muzyczny „Paula i Karol”, który podbił serca publiczności. Całe przedsięwzięcie odbyło się w bardzo ważnym miejscu z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu, Galerii Apteka Sztuki, prowadzonej przez osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszniea „Otwarte Drzwi”. Apteka Sztuki jest niezależną instytucją kultury prezentującą i promującą artystów młodego pokolenia, działających w obszarze różnych gatunków sztuki. Samo miejsce jest bardzo ciekawe, spójne w swojej wizji oraz inspirujące rozmachem i jakością podejmowanych działań. Kompania Piwowarska okazała się solidną firmą, wrażliwą na swoje otoczenie i wspierającą inicjatywy społeczne. Bardzo doceniamy partnerskie potraktowanie naszego projektu.